Tuesday, August 28, 2012

mahu beli

kalaulah keberanian itu ada dijual di pasaraya, dia mahu beli seguni.
pasti beli. 

(atau mungkin berguni-guni untuk bekal waktu-waktu kecemasan.)

No comments:

Post a Comment